Tag League The Best '2000


 

KI
/MW

MT
/KN

TW
/KM

NT
/MN

CM
/SO

MS
/EM

Total

Kaoru Ito/
Miho Wakizawa

-

0

2

2

0

0

4

Manami Toyota/
Kayo Noumi

2

-

2

1

0

2

7

Tomoko Watanabe/
Kumiko Maekawa

0

0

 

0

0

0

0

Nanae Takahashi/
Momoe Nakanishi

0

1

2

 

2

1

6

Carol Midori/
Sayuri Okino

2

2

2

0

 

0

6

Mima Shimoda/
Etsuko Mita

2

0

2

1

2

 

7

Final on December 24: Shimoda & Mita d. Toyota & Noumi when Mita pinned Toyota

Tournaments | Women's Wrestling