JWP results

July 1998

July 31

  • Kazuko Fujiwara & Tomiko Sai beat Erika Watanabe & Masami Lizuka
  • Sumie Sakai beat Kayoko Haruyama
  • Mima Shimoda & Etsuko Mita beat Kanako Motoya & Yoshiko Tamura
  • Dynamite Kansai & Tomoko Miyaguchi beat Mayumi Ozaki & Rieko Amano
  • JWP Tag Team Titles
    Hikari Fukuoka & Tomoko Kuzumi beat Devil Masami & Cuty Suzuki
    Fukuoka & Kuzumi become 13th champions.

    July 26

  • Kayoko Haruyama beat Tomiko Sai
  • Erika Watanabe beat Kayoko Haruyama
  • Dynamite Kansai & Cuty Suzuki beat Devil Masami & Tomoko Kuzumi
  • Mayumi Ozaki, Rieko Amano, Sugar Sato & Chikayo Nagashima beat Hikari Fukuoka, Tomoko Kuzumi, Tomoko Miyaguchi & Kanako Motoya

    July 25

  • Tomiko Sai beat Erika Watanabe
  • Tomoko Kuzumi & Kanako Motoya beat Hikari Fukuoka & Kayoko Haruyama
  • Tomoko Miyaguchi beat Rieko Amano
  • Devil Masami, Dynamite Kansai & Cuty Suzuki beat Mayumi Ozaki, Sugar Sato & Chikayo Nagashima

    July 21

  • Erika Watanabe beat Tomiko Sai
  • Sari Osumi beat Kayako Haruyama
  • Tomoko Miyaguchi & Tomiko Sai beat Tomoko Kuzumi & Erika Watanabe
  • Dynamite Kansai beat Rieko Amano
  • Devil Masami & Cuty Suzuki beat Hikari Fukuoka & Kanako Motoya

    July 20

  • Erika Watanabe beat Kayoko Haruyama
  • Sari Osumi beat Tomoko Sai
  • Cuty Suzuki & Kayoko Haruyama beat Rieko Amano & Erika Watanabe
  • Devil Masami beat Kanako Motoya
  • Hikari Fukuoka & Tomoko Kuzumi beat Dynamite Kansai & Tomoko Miyaguchi

    July 12

  • Kayoko Haruyama beat Erika Watanabe
  • Kayoko Haruyama beat Tomiko Sai
  • Yoshiko Tamura beat Sari Osumi
  • Tomoko Miyaguchi beat Kanako Motoya
  • Super Heel Devil beat Tomoko Kuzumi
  • Dynamite Kansai & Cuty Suzuki beat Hikari Fukuoka & Rieko Amano

    July 11

  • Tomiko Sai beat Erika Watanabe
  • Sari Osumi beat Kayoko Haruyama
  • Tomoko Kuzumi & Erika Watanabe beat Tomiko Sai & Kayoko Haruyama
  • Cuty Suzuki & Rieko Amano beat Devil Masami & Sari Osumi
  • Hikari Fukuoka & Tomoko Miyaguchi beat Dynamite Kansai & Kanako Motoya

    July 5

  • Kayoko Haruyama beat Erika Watanabe
  • Sari Osumi beat Tomiko Sai
  • Rieko Amano & Tomoko Kuzumi beat Tomoko Miyaguchi & Sari Osumi
  • Dynamite Kansai, Hikari Fukuoka, Rieko Amano, Tomoko Kuzumi & Erika Watanabe beat Devil Masami, Cuty Suzuki, Tomoko Miyaguchi, Kanako Motoya & Kayoko Haruyama

    July 1

  • Sari Osumi & Chiharu beat Erika Watanabe & Kayoko Haruyama
  • Aya Koyama & Tomoko Miyaguchi beat Kanako Motoya & ?
  • Rieko Amano beat Tomoko Kuzumi
  • Tomoko Kuzumi won a royal rumble.


    Women's Wrestling