GAEA AAAW Tag Team Title


Chikayo Nagashima
Chikayo Nagashima
02/11/1996   Meiko Satomura & Sonoko Kato
         Retained against:
         Chiharu Nakano & Makie Numao, 12/01/97
         Tomoko Miyaguchi & Saya Endo, 19/07/97
         Sugar Sato & Chikayo Nagashima, 19/10/97
29/03/1998   Chikayo Nagashima & Sugar Sato
         Lost titles first defence
23/08/1998   Aja Kong & Mayumi Ozaki
         Lost titles first defence
18/07/1999   Chikayo Nagashima & Sugar Sato         Tokyo
         Retained against:           
         Toshiyo Yamada & KAORU, 15/09/99       Yokohama
         Lioness Asuka & Sonoko Kato, 13/02/00    Tokyo
         The Bloody & Toshie Uematsu, 04/05/00    Tokyo
17/12/2000   Mayumi Ozaki & Akira Hokuto           Tokyo
         Retained against:           
         Chigusa Nagayo & Lioness Asuka, 27/01/01   Nagoya
22/04/2001   Chikayo Nagashima & Sugar Sato         Tokyo
07/04/2002   KAORU & Mayumi Ozaki              Yokohama
         Retained against:           
         Chigusa Nagayo & Sakura Hirota, 22/06/02   Tokyo
20/10/2002   Ayako Hamada & Meiko Satomura          Yokohama
         Retained against:           
         Aja Kong & Manami Toyota, 10/11/2002     Nagoya
11/02/2003   Aja Kong & Devil Masami             Tokyo
23/09/2003   Chikayo Nagashima & Meiko Satomura       Tokyo
Footnotes:
 • (1) - Defeated Sugar Sato & Chikayo Nagashima

  Titles | Women's Wrestling