Queen Of ARSIONMariko Yoshida
Former Queen Of ARSION

18/12/1998   Mariko Yoshida (1)             Yokohama
         Retained against:
         Mika Akino, 17/01/99           Kawasaki
         Hiromi Yagi, 18/02/99          Tokyo
         Mikiko Futagami, 14/04/99        Tokyo
         Michiko Ohmukai (30:00 Draw), 18/07/99
06/08/1999   Aja Kong 
         Retained against:
         Mima Shimoda (30:00 Draw), 31/08/99
         Michiko Ohmukai, 03/11/99        Tokyo
         Mariko Yoshida, 11/12/99         Yokohama
         Candy Okutsu, 30/01/2000         Tokyo
         Etsuko Mita, 20/04/2000         Tokyo
         GAMI, 10/06/2000             Saporro
         Mima Shimoda, 22/09/2000         Sendai
03/12/2000   Ayako Hamada                Tokyo
         Retained against:
         Xochitl Hamada, 24/12/2000        Tokyo
         Azumi Hyuga, 12/02/2001         Tokyo
         Mariko Yoshida, 21/04/2001
         Michiko Ohmukai, 03/07/2001       Tokyo
         GAMI, 29/07/2001
25/10/2001   Lioness Asuka
         Retained against:
         Mariko Yoshida, 17/02/2002        Tokyo
         Rie Tamada, 31/03/2002          Tokyo
11/05/2002   Michiko Ohmukai
  2/2003   Vacated
29/04/2003   Mariko Yoshida [2]
22/06/2003   Mima Shimoda                Tokyo
24/08/2003   Mariko Yoshida [3]

Titles | Women's Wrestling