ARSION Ars Tournament '99


Michiko Ohmukai
Winner of ARS '99
Hiromi Yagi ------
         |- Yagi -------
Rie Tamada -------        |
                 |- Yagi ----
Mariko Yoshida ---        |      |
         |- Yoshida ----      |
Yumi Fukawa ------              |
                       | - OHMUKAI
Michiko Ohmukai --              |
         |- Ohmukai ----      |
Mikiko Futagami --        |      |
                 |- Ohmukai -
Candy Okutsu -----        |
         |- Okutsu ----
Aja Kong ---------

The ARS Tournament was held by ARSION on May 4, 1999 at Tokyo Korakuen Hall.

Tournaments | Women's Wrestling