GAEA AAAW Tag Team Title Contenders Tournament


Devil Masami 
& KAORU -------------
           |- Devil & KAORU ------
BYE -----------------            |
                      |
                      |- Chigusa & Satomura -
Chigusa Nagayo               |           |
& Meiko Satomura ----            |           |
           |- Chigusa & Satomura -            |
The Bloody ----------                       |
& Toshie Uematsu                          |
                                  |- Hokuto 
Dynamite Kansai                          | & Ozaki
& Toshiyo Yamada ----                       |
           |- Kansai & Yamada ----            |
Sonoko Kato ---------            |           |
& Lioness Asuka               |           |
                      |- Hokuto & Ozaki -----
Akira Hokuto                |
& Mayumi Ozaki ------            |
           |- Hokuto & Ozaki -----
BYE -----------------

Tournaments | Women's Wrestling